POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do serwisu e-learningowego CEL – Centrum E-Learning StANS (dalej: CEL StANS). Korzystając z serwisu CEL StANS lub uzyskując do niego dostęp użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności i obowiązują go wymienione poniżej zasady w kontekście jego praw.

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. i ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO oraz ustalenie zasad zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z CEL StANS.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Staropolska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Kielcach przy ul. Ponurego Piwnika 49. Sprawuje ona nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane osobowe CEL StANS przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia dostępu uczestnictwa w serwisie e-learningowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywane są tak długo, jak długo będziesz korzystać z CEL StANS (z reguły jest to okres studiów). W dowolnym momencie konto możesz usunąć, co jest równoznaczne z zaprzestaniem przechowywania Twoich danych.

Jakie dane osobowe posiadamy i skąd je mamy?

Dane osobowe jakie posiadamy o Tobie pochodzą bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie. Są to: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko i kraj zamieszkania oraz opcjonalnie przez Ciebie podawane: miasto zamieszkania, opis, zdjęcie, zainteresowania, strona www, numery komunikatorów, telefon, adres zamieszkania. Wprowadzane informacje i Twoja decyzja o ich uwidocznieniu mają wyłącznie wpływ na lepszą prezentacje Twojego profilu innym użytkownikom serwisu CEL StANS.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

Swoje dane osobowe możesz w dowolnym momencie samodzielnie sprostować, zmienić lub poprawić w swoim profilu. W tym samym miejscu możesz korzystając z opcji „Skontaktuj się z administratorem danych osobowych” zostać całkowicie zapomnianym (wybierając opcję „Usuń moje dane prywatne”). Będzie to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w serwisie e-learningowym CEL StANS, zaś wszystkie Twoje dane zostaną usunięte.

Komu przekazujemy Twoje dane?

CEL StANS nie przekazuje nikomu Twoich danych za wyjątkiem dwóch sytuacji. Możemy przekazać Twoje dane:

 • za Twoją zgodą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (poprzez wyeksportowanie danych),
 • organom publicznym i instytucjom uprawnionym do żądania dostępu na mocy podstawy prawnej.

Czy wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych?

CEL StANS nie wykorzystuje Twoich danych w celach marketingowych ani pod kątem profilowania.