Aktualizacja systemu CEL StSW

Aktualizacja systemu CEL StSW

by Administrator systemu -
Number of replies: 0

W dniu dzisiejszym przeprowadzono aktualizację systemu Moodle do wersji 3.4.3. Obecnie trwają prace przygotowujące system do wersji 3.5 oraz wsparcia dla rozporządzenia RODO (dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych).