Technikum Weterynaryjne

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Weterynaryjnego w Kielcach w ramach projektu "PROFESJONALNY TECHNIK WETERYNARII".

Strategie nauczania i uczenia się podczas procesu przygotowania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik weterynarii

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Weterynaryjnego w Kielcach w ramach projektu "PROFESJONALNY TECHNIK WETERYNARII". 

Prowadzenie procesu nauczania – uczenia się na odległość podczas sytuacji kryzysowych (pandemii)