Technikum Weterynaryjne

Strategie nauczania i uczenia się podczas procesu przygotowania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik weterynarii
Technikum Weterynaryjne
Course rating:

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Weterynaryjnego w Kielcach w ramach projektu "PROFESJONALNY TECHNIK WETERYNARII".

Strategie nauczania i uczenia się podczas procesu przygotowania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik weterynarii

Prowadzenie procesu nauczania – uczenia się na odległość podczas sytuacji kryzysowych (pandemii)
Technikum Weterynaryjne
Course rating:

Kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Weterynaryjnego w Kielcach w ramach projektu "PROFESJONALNY TECHNIK WETERYNARII". 

Prowadzenie procesu nauczania – uczenia się na odległość podczas sytuacji kryzysowych (pandemii)