Technikum Weterynaryjne

Strategie nauczania i uczenia się podczas procesu przygotowania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik weterynarii

Prowadzenie procesu nauczania – uczenia się na odległość podczas sytuacji kryzysowych (pandemii)