Działania CEL

Centrum E-Learning StSW

Centrum E-Learningu StSW jest jednostką międzywydziałową, zajmującą się promocją e-learningu akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych w Staropolskiej Szkole Wyższej. Zadaniem CEL StSW jest pomoc wykładowcom w projektowaniu i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem Internetu. CEL zajmuje się głównie:

  • przygotowaniem materiałów, szkoleń, wykładów i ćwiczeń realizowanych w formie zajęć e-learningowych (a także blended learning),
  • prowadzeniem szkoleń, konsultacji dla nauczycieli akademickich obejmujących swym zagadnieniem techniki e-learningu,
  • zaznajamianiem wykładowców i studentów z obsługi platformy e-learningowej CEL,
  • tworzeniem i administracją platformy e-learningowej CEL.

CEL StSW