We współczesnej gospodarce światowej zachodzą głębokie zmiany strukturalne i rynkowe. Rośnie znaczenie krajów uprzemysławiających się, nazywanych też rynkami wschodzącymi. Wyodrębniają się nowe ośrodki światowej produkcji i wymiany, zyskujące silną pozycję konkurencyjną na międzynarodowych rynkach. Szczególną rolę w gospodarce światowej odgrywają Chiny, dynamicznie rozwijający się kraj, z wielką nadwyżką handlową i ogromnymi rezerwami aktywów dewizowych. Procesy globalizacji nie osłabiły tendencji do współpracy regionalnej, czego dowodem są inicjatywy regionalne w Azji i Ameryce Południowej. Nadal mocną pozycję w świecie zajmuje Unia Europejska realizująca program globalnej Europy.