Ekonometria zajmuje się budową oraz weryfikacją modeli matematycznych opisujących zjawiska ekonomiczno – społeczne. Zajęcia dla studiów niestacjonarnych, wydział zamiejscowy w Dublinie.