Finansowanie może być definiowane w ujęciu wąskim lub szerokim – w pierwszym przypadku pojęcie finansowania obejmuje jedynie zagadnienia związane z pozyskiwaniem kapitału, który niezbędny jest  do prawidłowego funkcjonowania i realizowania założonych celów.
W ujęciu szerokim  finansowanie obejmuje również procesy wydatkowania środków (alokacji kapitału).