Analiza ekonomiczna to metoda poznawania obiektów oraz zjawisk złożonych poprzez ich podział na proste elementy i zbadanie wszelkich powiązań i zależności występujących pomiędzy tymi elementami.