Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - to proces decyzyjny podporządkowany realizacji celu głównego, czyli maksymalizacji wartości dla właścicieli. Zarządzanie finansami opiera się na wykorzystywaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych postawionych do dyspozycji przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający zagospodarowanie tych zasobów jak najbardziej efektywnie.