W większości krajów europejskich państwo zakupuje bezpośrednio ok. 1/5 całej produkcji krajowej.
Mniej więcej drugie tyle stanowią wydatki państwa na świadczenia społeczne (płatności transferowe).
Źródłem finansowania obu tych rodzajów wydatków są nakładane przez państwo podatki. W jaki sposób polityka fiskalna państwa wpływa na gospodarkę?