Jednolite, stacjonarne 5-letnie studia magisterskie

Pomoc dla "Search courses"

Kurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych EWIP. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów.