Jednolite, stacjonarne 5-letnie studia magisterskie

Help with Search courses

Kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych EWIP. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów.

Auksologia – nauka o rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijające się dziecko. Zajmuje się prawidłowościami rozwoju dziecka, dąży do optymalnego rozwoju dziecka, ma wielkie znaczenie dla pediatrii i geriatrii.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Auksologia

Kurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych EWIP. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów.