Jednolite, stacjonarne 5-letnie studia magisterskie

Help with Search courses

Kurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów.