Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne"

Help with Search courses

Internet, technologia IT/ICT oraz szereg usług i aplikacji dostępnych poprzez dynamiczne strony internetowe, stwarza ogromne możliwości zdalnej współpracy z klientem, także tym, który potrzebuje kontaktu z doradcą zawodowym.

Zajęcia ukierunkowane są na zapoznanie się z narzędziami ICT wspierającymi doradztwo zawodowe.