Pedagogika
MGR/Interwencja kryzysowa i mediacje/2019/20/2L/Ms (Rok 1)
MGR/Resocjalizacja/2019/20/2L/Ms (Rok 1)
MGR/Res/2018/19/Ms/ II  Resocjalizacja (Rok 2)
MGR InterKryzy/2018/19/Ms II st Interwencja kryzysowa (Rok 2)
MGR/EWIP/2018/19/MS/ Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (Rok 2)