Ekonomia

Wnioskowanie statystyczne – dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne). Odróżnia się on od narzędzi statystyki opisowej, służących tylko do podstawowego opisu właściwości pojedynczej próby.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wnioskowanie_statystyczne

Logistyka jest to proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka

Marketing to działalność mającą na celu poznanie potrzeb klientów i warunków działania rynku, dopasowanie do nich oferty rynkowej, pozyskanie i utrzymanie ich jako stałych odbiorców produktów czy usług, a także kształtowanie ich postaw, dostosowanych do zmieniających się sytuacji na rynku.

Przedmiotem rozważań marketingu jest produkt czy usługa jako oferta rynkowa. W XXI wieku marketing przenosi się do sieci i coraz częściej staje się marketingiem treści.

Istnieje wiele zasad mówiących o tym, jak powinno się projektować. Głównym założeniem jest jednak to, aby umieć połączyć użyteczność z odpowiednimi walorami estetycznymi.

Prototypowanie to cykliczny proces tworzenia materialnych obiektów, służących do testowania różnych aspektów rozwiązania. Prototypy pozwalają dostrzec niespodziewane zachowania użytkowników oraz wyłapać problemy i luki w naszej koncepcji. Na tym etapie celem jest wykreowanie doświadczenia i sprowokowania reakcji. Prototyp nie jest gwarancją dobrze zaplanowanego testu. Dlatego testy powinny być przemyślane i odpowiadać warunkom, w jakich dany produkt jest używany.