Finanse i rachunkowość

Zarządzanie finansami dużych przedsiębiorstw, działalność istotnie wykraczająca poza rynek krajowy, złożona struktura organizacyjna i często wielonarodowy charakter grupy właścicielskiej, to wielce złożone zagadnienia. Finanse przedsiębiorstw o wymienionych cechach, które określamy mianem korporacji międzynarodowych, mogą być zatem przedstawiane z różnych punktów wyjścia.

Współczesne organizacje, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Charakteryzuje się ono: zmianami technologicznymi, silną konkurencją,  rosnącymi wymaganiami konsumentów, zmianami politycznymi i prawnymi, szybko pojawiającymi się innowacjami. Efektem tych zmian jest konieczność szybkiego dostosowania się do nich każdej organizacji. Jednym z najważniejszych warunków skutecznego działania jest stworzenie zaangażowanego i efektywnego zespołu pracowników. Stanowi on bowiem strategiczny zasób rozwoju i jest równie ważny, jeżeli nie najważniejszym elementem realizacji strategii organizacji. Zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich i ich ciągły rozwój, jest współcześnie kluczowym czynnikiem sukcesu.