Finanse i rachunkowość

Ubezpieczenia i laboratorium

Analiza finansowa i zarządzanie płynnością

Rachunkowość międzynarodowa

Zarządzanie finansami dużych przedsiębiorstw, działalność istotnie wykraczająca poza rynek krajowy, złożona struktura organizacyjna i często wielonarodowy charakter grupy właścicielskiej, to wielce złożone zagadnienia. Finanse przedsiębiorstw o wymienionych cechach, które określamy mianem korporacji międzynarodowych, mogą być zatem przedstawiane z różnych punktów wyjścia.