Pielęgniarstwo - profil praktyczny, studia I stopnia
Pielęgniarstwo 2018/2019- Rok 2
Pielęgniarstwo 2017/2018- Rok 3