Marketing i biznes elektroniczny

Marketing to działalność mającą na celu poznanie potrzeb klientów i warunków działania rynku, dopasowanie do nich oferty rynkowej, pozyskanie i utrzymanie ich jako stałych odbiorców produktów czy usług, a także kształtowanie ich postaw, dostosowanych do zmieniających się sytuacji na rynku.

Dynamicznie zachodzą wielkie zmiany o charakterze globalnym, regionalnym, a także w życiu poszczególnych narodów i jednostek. Następuje gwałtowne przyspieszenie rozwoju, przewartościowanie zarówno w produkcji jak i konsumpcji oraz w wartościach poszczególnych ludzi i organizacji, w których działają. Wiedza ludzka, aczkolwiek ciągle doskonalona, nie pozwala w pojedynkę rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy. W tej sytuacji ważne są metody zarządzania i motywowania oraz współpracy ludzi w zespołach.

Kurs dostarczy podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania oraz umiejętności korzystania z metod i technik zarządzania do rozwiązywania problemów.