Marketing i biznes elektroniczny - studia I stopnia

Pomoc dla "Search courses"

Dynamicznie zachodzą wielkie zmiany o charakterze globalnym, regionalnym, a także w życiu poszczególnych narodów i jednostek. Następuje gwałtowne przyspieszenie rozwoju, przewartościowanie zarówno w produkcji jak i konsumpcji oraz w wartościach poszczególnych ludzi i organizacji, w których działają. Wiedza ludzka, aczkolwiek ciągle doskonalona, nie pozwala w pojedynkę rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy. W tej sytuacji ważne są metody zarządzania i motywowania oraz współpracy ludzi w zespołach.

Kurs dostarczy podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania oraz umiejętności korzystania z metod i technik zarządzania do rozwiązywania problemów.