Pedagogika

Socjologia wychowania i edukacji

Wprowadzenie do socjologii

Współczesne problemy socjologii

Zajęcia te opierają się przede wszystkim na dziedzinie wiedzy jaką jest filozofia. Co za tym idzie, operować będziemy pojęciami wypracowanymi przez tę dziedzinę, których opanowanie jest jednym z podstawowych naszych zadań. Głównym materiałem badawczym są teksty filozoficzne z zakresu etyki oraz filozofii społecznej. Metodą, którą będziemy się posługiwać, jest interpretacja tekstów oraz dyskusja nad głównymi problemami etyki w kontekście pedagogiki

Poniższy kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych kierunku Pedagogika - I rok. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów. Zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej (oznacza to, że zajęcia odbywają się z wykorzystaniem internetu i platformy CEL StSW).