Finanse i rachunkowość - studia I stopnia

Marketing usług finansowych to działalność mającą na celu poznanie potrzeb klientów i warunków działania rynku, dopasowanie do nich oferty rynkowej, pozyskanie i utrzymanie ich jako stałych odbiorców usług, a także kształtowanie ich postaw, dostosowanych do zmieniających się sytuacji na rynku usług finansowych.

Współczesne organizacje, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Charakteryzuje się ono: zmianami technologicznymi, silną konkurencją,  rosnącymi wymaganiami konsumentów, zmianami politycznymi i prawnymi, szybko pojawiającymi się innowacjami. Efektem tych zmian jest konieczność szybkiego dostosowania się do nich każdej organizacji. Jednym z najważniejszych warunków skutecznego działania jest stworzenie zaangażowanego i efektywnego zespołu pracowników. Stanowi on bowiem strategiczny zasób rozwoju i jest równie ważny, jeżeli nie najważniejszym elementem realizacji strategii organizacji. Zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich i ich ciągły rozwój, jest współcześnie kluczowym czynnikiem sukcesu.