Pedagogika specjalna

Projektowanie dydaktyczne to planowanie kształcenia, czyli tworzenie systemu dydaktycznego.