Psychologia - studia I stopnia

Poniższy kurs skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych kierunku Psychologia. Zagadnienia kursu obejmują tematykę technologii informacyjnej, aplikacji typu office, obsługi aplikacji sieci internet. Znajdziesz tutaj materiały i zadania do wykonania w ramach pierwszego jak i kolejnych laboratoriów. Zajęcia prowadzone są w formie blended learning (oznacza to, że część zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, część zaś z wykorzystaniem internetu).