Pedagogika - studia II stopnia

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom podstawowy.

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom zaawansowany.

Antropologia kulturowa jest to dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

Antropologia kulturowa to dziedzina antropologii zajmująca się człowiekiem traktowanym jako indywiduum, jednostka ukształtowana przez społeczeństwo i twórca kultury. Zajmuje się zatem ludzkimi kulturami, wierzeniami, praktykami, wartościami, ideami, technologiami, ekonomiami, życiem społecznym i organizacją poznania. Antropolodzy kulturowi korzystają przeważnie z jakościowych metod obserwacji uczestniczącej czy wywiadu etnograficznego.

Irlandia jest państwem w Europie Zachodniej, państwem członkowskim Unii Europejskiej, które  zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Wyspa leży na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim, na zachód od Wielkiej Brytanii. Z całkowitą powierzchnią 70273 km2 jest przedostatnim pod względem wielkości terytorium państwem w dzisiejszej Unii Europejskiej.

Współczesne problemy socjologii

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom podstawowy, EWiP.

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom zaawansowany, EWiP.