Pedagogika - studia II stopnia

Współczesne problemy socjologii

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom podstawowy.

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom zaawansowany.