Pedagogika - studia II stopnia

Antropologia kulturowa jest to dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

Antropologia kulturowa to dziedzina antropologii zajmująca się człowiekiem traktowanym jako indywiduum, jednostka ukształtowana przez społeczeństwo i twórca kultury. Zajmuje się zatem ludzkimi kulturami, wierzeniami, praktykami, wartościami, ideami, technologiami, ekonomiami, życiem społecznym i organizacją poznania. Antropolodzy kulturowi korzystają przeważnie z jakościowych metod obserwacji uczestniczącej czy wywiadu etnograficznego.

Irlandia jest państwem w Europie Zachodniej, państwem członkowskim Unii Europejskiej, które  zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Wyspa leży na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim, na zachód od Wielkiej Brytanii. Z całkowitą powierzchnią 70273 km2 jest przedostatnim pod względem wielkości terytorium państwem w dzisiejszej Unii Europejskiej.

Współczesne problemy socjologii

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom podstawowy.

Kurs języka angielskiego skierowany do studentów studiów niestacjonarnych, poziom zaawansowany.